مقام ارشد سپاه: مدافعان حرم به غیر از حقوق مصوب سازمانی، مبلغ دیگری دریافت نمی‌کنند