برنامه سال جاری تثبیت شغل های موجود است/ رشد اقتصادی بالای ۵ درصد محقق می شود