واکنش حماس و فتح به حضور محمود عباس در تشییع‌ جنازه «شیمون پرز»