نشست خبری سخنگوی جبهه پیروان در باشگاه پویا برگزار می‌شود