پرایدیزاسیون کردن دوباره صنعت خودرو!/ نعمت‌زاده به کجا می‌رود؟