تا حد زیادی به انتظارات مردم در پسابرجام پاسخ داده شد/ یکی از اهداف اصلاح‌طلبان کسب کرسی ریاست مجلس بود/ تعداد دقیق اعضای فراکسیون امید را نمی‌دانم