واکنش احمدی نژاد به نهی شدنش از کاندیداتوری: ممنونم از شما؛ قصد مصاحبه ندارم