تعبیر عجیب حامی دولت/ هدف از کارت‌های اعتباری حمایت از تولید داخل نیست!