برخی افراد در شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان رویکرد «زورگیری» دارند