نیروهای انقلابی از گزینه اصلح‌ رای آور در انتخابات 96 حمایت خواهند کرد