سردار جزایری: اگر برجام درست اجرا می‌شد اثرات مثبتی در زندگی مردم داشت/ کودکان دبستانی هم می‌دانند قدرت دفاعی لازم است