جعفرزاده: استیضاح فانی مشکلات را بیشتر می‌کند/ مشکلات آموزش و پرورش مالی است نه مدیریتی