بسیاری از نسل امروز و قدر دوران دفاع مقدس را نمی‌دانند