استقبال ایهود باراک از جنگ‌های خاورمیانه /داعش تهدیدی برای ما نیست