زمین‌خواری‌ها حاصل بی‌عرضگی ماست/فضای مجازی فوق‌العاده خطرناک است