اولین رقیب روحانی عملکرد خود اوست/فضای دو قطبی در انتخابات 96 شاهد نخواهیم بود