امام جمعه یزد: می‌خواهند کنسرت را جایگزین عزاداری امام حسین کنند، به این افراد هشدار می‌دهم، و الا طور ديگر برخورد مي كنيم/ حذف امر به معروف و نهی از منکر از جامعه خیانت است