وزیر دادگستری: با ولایت فقیه توانستیم معنای قرآن را صحیح تر درک کنیم/ فرهنگ عاشورا، فرهنگ عشق، ایثار، و شهادت است