بعید نیست آمریکا برای برکناری اسد از تروریست‌ها استفاده کند