واکنش تریبون‌های نماز جمعه به نهی احمدی‌نژاد از کاندیداتوری