در برگزاری انتخابات 96 همچون گذشته بی طرف خواهیم بود/از حق الناس صیانت میکنیم