دشمنان با فضای مجازی و رسانه‌های فاسد قصد نابودی اسلام را دارند/روحانیون و طلاب رسالتی مهم دارند