پیروی از ولایت تنها راه برون رفت از مشکلات است/برای غلبه بر مشکلات باید مانند شهدا و روحیه ولایت‌مداری داشته باشیم