غرب به وجود ولایت‌فقیه در تقویت روحیه استکبارستیزی در ایران اذعان دارد