مسئولان بسیج دانشجویی خواستار پیگیری فرهادی درباره مطالبات‌شان شدند