واکنش تند فلسطینی‌ها به مشارکت عباس در تشییع شیمون پرز