حمایت واشنگتن از لغو تحریم‌ها علیه 2 بانک ایران همزمان با آزادی زندانیان آمریکایی