دلبستگی به آمریکا مهم‌ترین خطر کنونی انقلاب اسلامی/ دوقطبی‌سازی جامعه ترفند جدید دشمن