پاسخ سردار نقدی به پرسش مهر رییس‌جمهور برای دانش‌آموزان