عربستان سعودی در تنگه هرمز رزمایش نظامی برگزار می‌کند