در محکومیت‌های طولانی مادران سرزمینم تجدید نظر کنید