بشار الجعفری: خواستار توقف جنگ هستیم نه کمک‌های بشردوستانه