برخی انتقادات از دولت تند و بی‌منطق است/ حقوق‌های نجومی بیش از حد بولد شد/ دولت در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای انتخابات ندارد