مسئله نفوذ جدی‌تر از گذشته شده/ حتی یک عملیات تروریستی موفق در کشور نداشته‌ایم