تقدیر از آی‌پک با توجه به اشتراکات عربستان و رژیم صهیونیستی امری بدیهی است