به علت تبعات فاجعه‌بار پرز جلوی بمباران تأسیسات هسته‌ای ایران را گرفت