دیپلماسی در هفته ای که گذشت؛از ضرورت مبارزه با تروریسم تا توسعه گردشگری