حوزه اطلاع رسانی دولت از این پس ارتباطات قوی‌تری خواهد داشت