برخی اصلاح‌طلبان می‌خواهند شورای عالی سیاست‌گذاری را فصلی کنند/ ساز ناکوک افراد درباره شورای عالی مشکوک است