تمام پروژه‌های اعلام شده تا یک سال آینده باید به اتمام برسد