نظارت شورای نگهبان ضامن بقای نظام اسلامی ایران است/ توطئه های دشمن با همدلی بر چیده می شود