رئیس جمهور: به رهبر شجاع خود افتخار می‌کنیم/ فکر کردند می‌توانند ملت ما را شکست دهند