همزمان با هفته دفاع مقدس؛ نمایشگاه تولیدات رسانه ای ایثار و شهادت افتتاح می شود