خرم: نشست سران ایران و 1+5 در پیشبرد اجرای برجام موثر است/ «توافق» از سد مجلس ایران نیز می‌گذرد