خبر رویترز تکذیب شد/ آمانو حتی تلفن‌همراه هم نداشت