وقتی شاه عربستان نام پسرش را هم فراموش می‌کند!/ روایت شطرنج بی‌شاه