احمدی: با پذیرفتن توافق هسته ای برای 6 دولت آینده تعهد ایجاد می کنیم/ نباید به برجام نگاه جناحی داشت