برپایی نمایشگاه بزرگ نهاجا با بیش از 20 نوع هواپیما و بالگرد در پایگاه مهرآباد