قدرت‌های فرامنطقه‌ای برنامه پیچیده‌ای برای تغییر ژئوپلتیک منطقه تدارک دیده‌اند