نامه منتشرنشده حجت‌الاسلام دعاگو به روحانی در آخرین روزهای حیات / ریاست جمهوری شما پاداش خدا به عقلانیت و پایداری هاشمی و همه اعتدال گرایان بود